Bitkub Academy Dice Kingdom Gaming Live Session

Bitkub Academy Dice Kingdom Gaming Live Session

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม Dice Kingdom AMA Gaming Live Session1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 19.00 - 21.00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ชม พร้อมให้เข้าใจถึง Dice Kingdom โปรเจกต์เกมใหม่บนแพลตฟอร์ม Bitkub Chain ด้วยการร่วมมือระหว่างโปรเจกต์ผู้สร้าง และเพจ Facebook : Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลเหรียญ Airdrop จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ AMA Live Gaming Session สามารถเข้าร่วมด้วยการให้คำตอบที่รวดเร็วที่สุด และถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามในรายการเพื่อมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลผ่านทั้งช่องทางเพจ Facebook และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลจำนวน 100 Bitkub Coin (KUB) จะต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ*ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของฝ่ายใด ๆ บริษัทจะมีสิทธิและสามารถกำหนดจำนวนเหรียญรางวัล Bitkub Coin (KUB) ที่จะทำการแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญ และกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เรับเหรียญรางวัล*3. เพื่อการทำธุรกรรมแจกจ่ายเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน และ บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub NEXT หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับกระเป๋า Bitkub NEXT โดยการเข้าร่วมกิจกรรม AMA Live Session Gaming Activity ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นโยบายส่วนตัว4. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับ Bitkub และผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ขึ้นไป ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) หากไม่มีบัญชีบิทคับที่ผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับเหรียญรางวัลจากกิจกรรม โดยจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับถัดไป5. ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลจำนวน 2.5  Bitkub Coin (KUB) แต่ละรายจะต้องเดาผู้ชนะการเล่นเกมของผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญได้ถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุด โดยคำถามจะอิงจากการเล่นในรายการ ซึ่งถูกถ่ายทอดบนทั้งช่องทาง Facebook Bitkub, Bitkub Academy และ Youtube : Bitkub Academy และถูกตัดสินโดยผู้ดำเนินรายการ และทีมงานตรวจสอบของ Bitkub Academy พร้อมมีการแจกอีก 1 KUB แก่ผู้รับชมอีก 50 คนที่ไม่ได้รับรางวัลจากการทายผู้ชนะที่ถูกต้อง คนละ 1 Bitkub Coin (KUB) 6. Bitkub Academy จะแจกเหรียญรางวัลจำนวนทั้งหมด 100 Bitkub Coin (KUB) แก่ผู้เข้าเงื่อนไขที่มีสิทธิ์รับรางวัล7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิ์ในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ 1 รางวัลเท่านั้น โดยหากพบว่ามีประวัติการรับรางวัลจากกิจกรรมอื่นภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทผู้สร้างเหรียญเดียวกัน จะถูกตัดสิทธิ์ และหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม9. เหรียญรางวัล Airdrop จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบยอดในกระเป๋าบิทคับได้ภายใน 30 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงเหรียญใหม่10. ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ AMA Live Gaming Activity จะต้องติดต่อและส่งข้อความเข้ามายังช่องทางเมสเสจ Facebook : Bitkub Academy พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub NEXT ฯลฯ) ซึ่งจะถูกระบุในรายการ AMA Live Gaming Activity โดยผู้มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวผ่าน Google Form ให้ Bitkub Academy ภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับ หรือติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม AMA Live Gaming Activity

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือ ความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแจกจ่ายเหรียญ Bitkub Coin (KUB) เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานกระดานเทรดของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด15.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม AMA Live Gaming Activity คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy ที่มอบรางวัลเหรียญแก่ลูกค้าในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) โดยกิจกรรม AMA Live Gaming Activity ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดหารสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการหพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ

Trading

บทความล่าสุด
ดูเนื้อหา บทความล่าสุด
logo

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้น 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-032-9533

บริษัท

เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอเนื้อหาเพิ่ม & ข้อเสนอแนะ

สแกนเพื่อดาวน์โหลด


© BITKUB LABS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED