ประกาศอัปเดตเว็บไซต์และกิจกรรมพิเศษ!

ประกาศอัปเดตเว็บไซต์และกิจกรรมพิเศษ!

Bitkub Academy Website อัปเดต Beta V.1.1

ประกาศเพิ่มจำนวนโควต้าการเข้าร่วม Pop Quiz เป็น 80 คนต่อคำถาม พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้1. เพิ่มจำนวนโควต้าการเข้าร่วม Pop Quiz จาก 40 คนต่อคำถาม เป็น 80 คนต่อคำถาม 2. เพิ่มเวลาในการตอบคำถามจาก 30 วินาที เป็น 60 วินาทีต่อคำถาม 3. ปรับจำนวนแต้มรางวัลจากการตอบคำถาม Pop Quiz เป็น 5 แต้ม ต่อ 1 คำถาม ทั้งหมด 6 รอบต่อวัน โดยสามารถรับสูงสุด 30 แต้มต่อวัน

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ใช้งานใหม่จำนวนมาก ผู้ที่ตอบคำถาม Pop Quiz "ถูกต้อง" จะได้รับ 5 แต้มต่อคำถาม ทั้งหมด 6 รอบต่อวันเช่นเดิม และเพิ่มระยะเวลาในการตอบคำถามจาก 30 วินาทีเป็น 60 วินาที โดยทางบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด จะดำเนินการเริ่มปรับจำนวนโควต้าและแต้มจากการตอบคำถาม Pop Quiz ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ในรอบเวลา 16:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไปหลังจากนี้ ในการปรับปรุง Pop Quiz ครั้งต่อ ๆ ไป ทางบริษัทจะพิจารณาปรับในส่วนของการเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมเท่านั้น โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนแต้มรางวัลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Pop Quiz ได้รับอีกในครั้งถัดไปนอกจากนี้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกค้าทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงครั้งนี้ จึงได้จัดแคมเปญพร้อมเงื่อนไขสุดพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ Subscribe ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย) เพื่อตอบแทนสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมาโดยหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทาง Facebook : Bitkub Academy หรืออีเมล [email protected]

Bitkub Academy USDC Learn to Earn: Terms & Conditions of Participation1. กิจกรรม "USDC" Special Main Quiz รับรางวัลสูงสุด x4 รับสูงสุด 40 USDC 

ข้อกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม Bitkub Academy USDC Learn to Earn สำหรับกลุ่มลูกค้าเก่า

ลูกค้า Bitkub Academy ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านเงื่อนไขจะมีสิทธิได้รับการ Airdrop เพื่อรับเหรียญ USD Coin (USDC) ภายใต้รายละเอียดดังต่อไปนี้1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีสมาชิกกับ Bitkub Academy และมีการเชื่อมต่อบัญชี Bitkub NEXT ที่ผ่านการยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์ Bitkub Academy2. ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องในจำนวนข้อที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยเกณฑ์การให้รางวัลแก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเก่า ใน ต่อที่ 1 (รวมทั้งหมด 5,000 รางวัล และนับเป็นพื้นฐานสำหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบันผู้ที่สมัครแพ็คเกจสมาชิกบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป และยังคงเหลือระยะเวลาของแพ็คเกจ) มีดังต่อไปนี้

2.1. ตอบถูก 10 ข้อ ได้รับ 10 USDC

2.2. ตอบถูก 9 ข้อ ได้รับ 9 USDC 2.3. ตอบถูก 8 ข้อ ได้รับ 8 USDC3. กลุ่มลูกค้าเก่าผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องในจำนวนข้อที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และต้องเป็นผู้ที่สมัครแพ็คเกจสมาชิกบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์มาภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย) และยังคงเหลือระยะเวลาของแพ็คเกจในขณะเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยเกณฑ์การให้รางวัลต่อที่ 2 แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

3.1. ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจระยะเวลา 12 เดือน ได้รับรางวัล x4 รับสูงสุด 40 USDC 3.2. ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจระยะเวลา 6 เดือน ได้รับรางวัล x3 รับสูงสุด 30 USDC

3.3. ลูกค้าที่สมัครแพ็คเกจระยะเวลา 1 เดือน ได้รับรางวัล x1.5 รับสูงสุด 15 USDC

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

*ตัวอย่างเกณฑ์การมอบรางวัล

1. สำหรับลูกค้าเก่า: ตัวอย่าง 1: นาย A สมัครแพ็คเกจ 12 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 20:00 น. เข้าร่วมกิจกรรม "USDC" Main Quiz วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม เวลา 12:00 น. ตอบคำถามถูกครบ 10 ข้อ รางวัลที่นาย A จะได้รับเท่ากับ 10 USDC จากกิจกรรม USDC Main Quiz ปกติ และได้รับเพิ่ม x4 จากกิจกรรมลูกค้าเก่า "USDC" Special Main Quiz รับรางวัลสูงสุด x4 โดยนาย A จะได้รับรางวัลเท่ากับ 40 USDC **ทางบริษัทจะดำเนินการมอบรางวัล USDC เข้ากระเป๋า Bitkub NEXT ภายใน 60 วันทำการตัวอย่าง 2: นาย G สมัครแพ็คเกจ 6 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรม "USDC" Main Quiz วันพุธที่ 24 พ.ค. เวลา 12:00 น. ตอบคำถามถูก 8 ข้อ รางวัลที่นาย A จะได้รับเท่า 8 USDC จากกิจกรรม USDC Main Quiz ปกติ และได้รับเพิ่ม x4 จากกิจกรรมลูกค้าเก่า "USDC" Special Main Quiz รับรางวัลสูงสุด x4 โดยนาย G จะได้รับรางวัลเท่ากับ 32 USDC **ทางบริษัทจะดำเนินการมอบรางวัล USDC เข้ากระเป๋า Bitkub NEXT ภายใน 60 วันทำการตัวอย่าง 3: นาย K สมัครแพ็คเกจ 6 เดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรม "USDC" Main Quiz วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน เวลา 12:00 น. ตอบคำถามถูก 9 ข้อ รางวัลที่นาย K จะได้รับเท่า 9 USDC จากกิจกรรม USDC Main Quiz ปกติ เนื่องจากกิจกรรมลูกค้าเก่า "USDC" Special Main Quiz รับรางวัลสูงสุด x4 ได้หมดอายุลงวันศกุร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น. นาย K จึงได้รับ 9 USDC2. สำหรับลูกค้าปัจจุบัน: นาย B สมัครแพ็คเกจ 1 เดือน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม. เวลา 17:30 น. เข้าร่วมกิจกรรม "USDC" Main Quiz วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม เวลา 12:00 น. ตอบคำถามถูกครบ 10 ข้อ รางวัลที่นาย B จะได้รับเท่ากับ 10 USDC จากกิจกรรม USDC Main Quiz ปกติ

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00 น. จนถึง 23 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น. โดยบริษัทขอสงวนสิทธิให้รางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นเท่านั้น5. บริษัทจะดำเนินการมอบของรางวัลภายในระยะเวลา 60 วันทำการนับจากวันเข้าร่วมกิจกรรม6. บริษัทขอสงวนสิทธิจำกัดการเข้าร่วมกิจกรรม 1 บัญชีต่อ 1 สิทธิเท่านั้น7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกิจกรรม รวมถึงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับทราบและตกลงว่า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้9. ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกค่าตอบแทนหรือค่าสินไหมทดแทน หรือการดำเนินการใด ๆ ทางกฎหมายในกรณีเกิดข้อบกพร่อง ความล่าช้า หรือเกิดความเสียหายหรือสูญหายที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเหรียญ USD Coin (USDC) เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain10. บริษัทเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และบริษัทเป็นผู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ มีสิทธิกำหนดกติกา ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม11. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นทุกประการ*กิจกรรม USDC Main Quiz ทาง Bitkub Academy จะทำการ Airdrop เหรียญ USDC ให้ในกระเป๋า Bitkub NEXT ทุกท่าน ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00น. เป็นต้นไป

2. กิจกรรม Learn to Earn "USDC" Main Quiz แจก 5,000 โควต้า มูลค่ารวม 1.8 ล้านบาทข้อกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม Bitkub Academy USDC Learn to Earn สำหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน1. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีสมาชิกกับ Bitkub Academy และมีการเชื่อมต่อบัญชี Bitkub NEXT ที่ผ่านการยืนยันตัวตนกับ เว็บไซต์ Bitkub Academy

2.1. ตอบถูก 10 ข้อ ได้รับ 10 USDC

2.2. ตอบถูก 9 ข้อ ได้รับ 9 USDC

2.3. ตอบถูก 8 ข้อ ได้รับ 8 USDC2. ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้องในจำนวนข้อที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยรายละเอียดการให้รางวัลแก่ลูกค้าผู้ที่เข้าเงื่อนไขรับรางวัลของกิจกรรมและสมัครแพ็คเกจสมาชิกบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์มาหลังวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 23:59 น. (เวลาประเทศไทย) มีดังต่อไปนี้3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมตั้งแต่นจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป และจนกว่าเหรียญรางวัล USDC จะหมด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิให้รางวัลแก่ผู้ที่เข้าร่วมเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นเท่านั้น6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกิจกรรม รวมถึงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า5. บริษัทขอสงวนสิทธิจำกัดการเข้าร่วมกิจกรรม 1 บัญชีต่อ 1 สิทธิเท่านั้น4. บริษัทจะดำเนินการมอบของรางวัลภายในระยะเวลา 60 วันทำการนับจากวันเข้าร่วมกิจกรรม7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงว่า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้8. ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงสละสิทธิเรียกร้องใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกค่าตอบแทนหรือค่าสินไหมทดแทน หรือการดำเนินการใด ๆ ทางกฎหมายในกรณีเกิดข้อบกพร่อง ความล่าช้า หรือเกิดความเสียหายหรือสูญหายที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเหรียญ USD Coin (USDC) เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain9. บริษัทเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และบริษัทเป็นผู้มีสิทธิใช้ดุลยพินิจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทฯ มีสิทธิกำหนดกติกา ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม10. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นทุกประการ*กิจกรรม USDC Main Quiz ทาง Bitkub Academy จะทำการ Airdrop เหรียญ USDC ให้ในกระเป๋า Bitkub NEXT ทุกท่าน ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:00น. เป็นต้นไปบริษัทขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดีมาโดยตลอด หวังว่าลูกค้าทุกท่านจะได้ความสะดวกสบายในการใช้บริการของเรา#BitkubAcademy #USDC #LearnToEarn #ตอบถูกรับแต้มแลกKUB 

Terms
News

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล| Price Today!

อัพเดทตลาด