ตลาดกระทิง v.s. ตลาดหมี

ตลาดกระทิง v.s. ตลาดหมี

Bullish vs. Bearish: เปรียบเทียบระหว่างตลาดกระทิงและหมี

ตลาดกระทิง และตลาดหมี คือชื่อเรียกภาวะทางเศรษฐกิจของตลาด ณ ขณะนั้น สามารถใช้ได้ทั้งในตลาดหุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงตลาดคริปโต เพื่อบ่งบอกว่าตลาดกำลังอยู่ในขาขึ้นหรือขาลง โดยดูจากภาพรวมของราคานักลงทุนอาจใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical) หรือวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐาน (Fundamental) เพื่อวิเคราะห์สถานะของตลาดว่าเป็นตลาดหมีหรือตลาดกระทิง ซึ่งการวิเคราะห์สามารถช่วยคาดการณ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน การเข้าซื้อ หรือการขายออกได้อีกด้วยหลายคนอาจสงสัยว่าตลาดกระทิง และตลาดหมีคืออะไร มีลักษณะอย่างไร มีอะไรเป็นตัวกำหนด? มาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันเถอะ!!ตลาดกระทิงคืออะไร?

ตลาดกระทิง คือช่วงที่ราคาในตลาดมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นช่วงทีนักลงทุนมีความมั่นใจ และคาดการณ์ว่าจะสามารถทำกำไรได้จากการปรับตัวขึ้นในอนาคต โดยตลาดกระทิงสามารถวิเคราะห์ได้จากกรอบเวลา (Time Frame) เป็นช่วงเดือน หรือปี เป็นต้นอย่างไรก็ตาม เมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นก็ต้องมีการปรับตัวลง แม้แต่ในตลาดกระทิง แต่การปรับตัวลงของราคาในสภาวะตลาดกระทิงจะมีผลกระทบน้อยกว่านั่นเอง

ตลาดหมีคืออะไร?ตลาดหมี คือช่วงเวลาที่ราคาตลาดชะลอตัว มีการปรับตัวลงเป็นอย่างต่อเนื่องจากราคาสุงสุด และยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปเรื่อย ๆ นักลงทุนอาจเลือกที่จะขายเหรียญออกเพื่อเก็บเงินสด หรือแลกเป็นเหรียญที่มีความผันผวนต่ำ (Stablecoin)แม้กำลังซื้อหรือมูลค่าในช่วงตลาดหมีอาจตกต่ำลง แต่ก็ยังมีการซื้อขายเกิดขึ้นจากนักลงทุนที่เข้าใจจังหวะซื้อขาย และสามารถสร้างกำไรได้แม้จะเป็นช่วงที่ราคาปรับตัวลงก็ตาม

ตลาดหมีกับกระทิงต่างกันอย่างไร?หากเปรียบเทียบตลาดกับภาพรวมของเศรษฐกิจ ตลาดกระทิงเปรียบเสมือนช่วงเทศกาลที่มีความครึกครื้น มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายในตลาดสูงขึ้น แต่ตลาดหมีเปรียบเสมือนช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวจากปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลให้ราคาและปริมาณซื้อขายอาจปรับลดลงอย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมี ตามกลไกของตลาดในช่วงเวลานั้น ๆ  แต่สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าตลาดปัจจุบันอยู่ในภาวะใด อยู่ที่กรอบเวลา ว่ามีการปรับตัวขึ้น หรือลงมากกว่ากันนั้นเอง 

สรุปการเข้าใจเนื้อหาส่วนนี้ จะช่วยให้นักลงทุนทราบถึงภาวะตลาดในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับการลงทุนหรือไม่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคน เพราะจะมีช่วงเวลาที่ราคาเพิ่มขึ้นและลดลงเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรเสมออย่างไรก็ตาม ทุกภาวะของตลาด หากนักลงทุนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี อาจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เช่นกัน บทความข้างต้นเป็นเพียงบทความเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น  ไม่ได้ชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด

อ้างอิง:SmartAsset, Investopedia, TheBalance

Trading

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล| Price Today!

อัพเดทตลาด