เศรษฐกิจข้อมูลใหม่ของ OCEAN

เศรษฐกิจข้อมูลใหม่ของ OCEAN

วันนี้ Bikub Academy จะพาไปรู้จักว่าเป้าหมายเศรษฐกิจใหม่ของ Ocean Protocol เป้าหมายคืออะไร แล้ววิสัยทัศน์ที่วางไว้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย!

เป้าหมายของ Ocean คืออะไร?เป้าหมายของ Ocean Protocol คือ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความเท่าเทียม และการสร้างมูลค่าจากข้อมูลได้อย่างอิสระและไร้ศูนย์กลาง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดข้อมูลเพื่อประโยชน์ในวงกว้าง

วิสัยทัศน์ของ Ocean Protocolวิสัยทัศน์ของ Ocean Protocol คือ การสร้างเศรษฐกิจข้อมูลใหม่ที่เอื้อให้ผู้ใช้สร้างรายได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอิสระ พร้อมเป็นการนำผู้บริโภคและผู้จัดหาข้อมูลทั่วโลกมารวมไว้ด้วยกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสามารถตรวจสอบย้อนหลัง มีความโปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมถึงยังสามารถรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยOcean รักษาข้อมูลด้วยการรวบรวมหลากหลายแพลตฟอร์มเข้าหากันผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ประกอบกับแนวคิดการแบ่งปันข้อมูลในระบบนิเวศ และออกแบบให้ระบบมีคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น ระบบเซนเซอร์เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัย การไร้ศูนย์กลาง และสามารถป้องกันการถูกโจมตี มากกว่านั้น Ocean ยังมีการอัปเดตระบบที่โปร่งใส สร้างสมดุลระหว่างผู้ใช้และผู้แบ่งข้อมูล เป็นต้น

ลักษณะของเศรษฐกิจข้อมูล Oceanด้วยวิสัยทัศน์ข้างต้นนี้ ธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ Ocean Protocol สามารถดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างสะดวก และสามารถสร้างประโยชน์จากข้อมูลได้สูงสุด โดยยังอยู่ภายใต้กฏหมายและสามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคับได้อย่างรัดกุม อันเนื่องมาจากการใช้ Ocean Protocol ที่ทำงานด้วยสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum ซึ่งกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลจะต้องใช้โทเคน OCEAN แลกกับสิทธิ์ ซึ่งมีการควบคุมการเข้าถึงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นกลไกดังกล่าวยังเอื้อให้ผู้ใช้ทั้งบุคคลและองค์กรสามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากการขายสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแก่ผู้อื่น โดยเมื่อข้อมูลถูกนำมาใช้สร้างรายได้ อาจเกิดแรงจูงใจให้ต้องการแบ่งปันข้อมูลมากขึ้นการใช้ข้อมูลแบบดังกล่าวต่างจากปัจจุบันที่ยังไม่มีแรงจูงใจในการแบ่งปันข้อมูล แถมยังเอื้อต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เคยบันทึกเป็นความลับ ส่งผลให้ถูกรวบรวมและสร้างมูลค่าใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่งนำ Web 3.0 เข้ามาเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจแก่เครือข่ายผู้แบ่งปันข้อมูลได้ ว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและถูกต้องเมื่อเกิดการแบ่งปันข้อมูล ก็เอื้อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการนำไปวิจัยและต่อยอด ส่งผลให้เกิดเป็นธุรกิจด้านข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้น เอื้อให้ตลาดข้อมูลมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ ผู้คนทั้งโลกยังสามารถค้นหาและพบข้อมูลที่ต้องการจากคลังข้อมูลของโลกภายในเวลาอันรวดเร็วลักษณะดังกล่าว คือ Ocean Data Economy ที่มีความคล่องตัวอย่างสมบูรณ์ 100% โดยถึงแม้ปัจจุบัน Data Economy จะยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง แต่การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปเป็นเศรษฐกิจข้อมูลอย่างเสรีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การเกิด New Data Economy

สรุปOcean Protocol กำลังเสริมสร้างให้เกิดเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลกด้วยระบบที่เปิดกว้างอย่างเสรีและโปร่งใส ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ และปลอดภัยในการแบ่งปันข้อมูลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเศรษฐกิจข้อมูลใหม่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโทเคน OCEAN ที่เป็นแรงจูงใจทางการเงินที่โปร่งใส เป็นธรรม และยืดหยุ่น ผ่านการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

อ้างอิง:

OceanAcademy, Identity Management Institute, InvestVoyager, Medium

Blockchain

บทความล่าสุด
ดูเนื้อหา บทความล่าสุด
logo

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้น 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-032-9533

บริษัท

เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายด้านความปลอดภัย

ขอเนื้อหาเพิ่ม & ข้อเสนอแนะ

สแกนเพื่อดาวน์โหลด


© BITKUB LABS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED