Band Protocol (BAND) คืออะไร?

Band Protocol (BAND) คืออะไร?

Band Protocol (BAND) คือเหรียญอะไร และการทำงาน Cross-Chain คืออะไร?



Band คืออะไร?



Band Protocol (Band) คือ แพลตฟอร์มที่ทำงานรูปแบบ Cross-chain หรือ การสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างบล็อกเชนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบเหรียญเสมอ โดยอาจเป็นชุดข้อมูลทั่วไปก็ได้



มากกว่านั้น Band คือสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย เพื่อช่วยนำข้อมูลจากโลกจริงเข้าสู่ระบบบล็อกเชน หรือสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างมาก เพราะการนำเอาข้อมูลโลกจริงบรรจุลงบล็อกเชนไม่ต้องอาศัยตัวกลาง พร้อมป้องกันการทุจริต มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า และเพิ่มความไม่โปร่งใส





ผู้ก่อตั้ง Band



ผู้ร่วมก่อตั้ง Band Protocol คือ คุณสรวิศ ศรีนวกุล (แมน) อายุ 28 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวคอมพิวเตอร์ และปริญญาโทจาก Stanford University โดยได้เปิดระดมทุน ICO (Initial Coin Offering)หรือการระดมทุนแบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม ERC20 ในการออก Token เพื่อระดมทุนไปพัฒนา BandChain ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก Framework Cosmos SDK เมื่อปี 2017





เทคโนโลยีที่น่าสนใจ



Band Protocol คือเหรียญประเภท Oracle หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสมือนองค์กรทางการเงินดั้งเดิมต่าง ๆ ก่อนที่จะป้อนไปยังแอปพลิเคชั่นบนบล็อกเชนหรือ Decentralized Applications (dApps) โดยที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางเหมือนกับ Bitcoin ซึ่งผู้ใช้ทุกคนในระบบจะสามารถช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น



ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Band Protocol เข้ามามีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากผู้ตรวจสอบ (Validator) เพื่อส่งไปให้กับแอปพลิเคชันที่อยู่บนบล็อกเชนแบบอัตโนมัติ จึงกล่าวได้ว่า Band Protocol เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ



ในด้านการประมวลผล Band Protocol คือหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความสำคัญด้านความเร็วในการประมวลผล Band Protocol ตั้งอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนของตัวเอง (Bandchain) ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยใช้โครงสร้างของบล็อกเชน Cosmos จึงสามารถเร่งความเร็วในการส่งข้อมูล โดยการขอข้อมูลแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 3-6 วินาทีเท่านั้นเอง และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า เพราะเครือข่ายบล็อกเชนได้ไม่มีขนาดใหญ่เหมือนกับ Ethereum นั่นเอง





จุดน่าสนใจ



หนึ่งจุดน่าสนใจเกี่ยวกับ Band Protocol คือ การอัพเกรดระบบ BandChain Phase 2 Mainnet Upgrade เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายได้บนแพลตฟอร์ม ผ่านการใช้งานโปรโตคอลของเครือข่าย



มากกว่านั้นผู้ถือเหรียญ BAND จะสามารถโหวตตอบรับข้อเสนอการอัพเกรดระบบต่าง ๆ ตามอัตราการฝากเหรียญค้ำประกันไว้ในระบบ (Stake) โดยหากข้อเสนอจะได้รับการตอบรับ และนำมาใช้จริง ต้องได้รับการโหวตตอบรับอย่างท่วมท้น มากกว่าจำนวนอื่น ๆ รวมกัน ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมให้เกิดความกระจายศูนย์มากยิ่งขึ้น



ท้ายสุดแล้ว Band Protocol ได้ถูกยกระดับให้มีการใช้งานที่รวดเร็ว และสเถียรยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายการเป็นแพตฟอร์ม Oracle ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้มาก และเร็วยิ่งขึ้นเพื่อตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นกัน









อ้างอิงจากเว็บไซต์ Coinmarketcap เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2021 BAND คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดอันดับที่ 185 โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 284 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 9.5 พันล้านบาท โดยจำนวนเหรียญ BAND ทั้งหมดมีอยู่ที่ 100,000,000 เหรียญ และมีเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 35,191,821 เหรียญ 

มากกว่านั้น BAND เคยทำราคาสูงสุดที่ 772 บาท และ ณ เวลาที่เขียนนี้ ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่แถว 270 บาท





สรุป



Band Protocol เป็นเหรียญฝีมือของทีมคนไทยที่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีความสำคัญกับวงการบล็อกเชนในด้านการลบจุดอ่อนสำคัญอย่างความโปร่งใสและ ยังมีจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งในด้านของเทคโนโลยีที่มีการใช้เครือข่ายบล็อกเชนของตัวเองอย่าง Bandchain ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยใช้โครงสร้างของบล็อกเชน Cosmos จึงส่งผลให้ความสามารถในการส่งข้อมูลและ ประมวลผลรวดเร็วยิ่งขึ้น





อ้างอิง: Siamblockchain , Medium , Coinman , Bandprotocol , Coinmarketcap

Crypto

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล| Price Today!

อัพเดทตลาด