Compound (COMP) คืออะไร?

Compound (COMP) คืออะไร?

Compound (COMP) คือ เหรียญอะไร และกลไกล Compound คืออะไร?COMP คืออะไร?​ Compound Finance ทำงานแบบไหน? วันนี้มาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกัน พร้อม ๆ กับเรา Bitkub Academy!

COMP คืออะไร?COMP หรือ Compound Finance คือ แพลตฟอร์มที่ใช้กู้ยืมเงินดิจิทัลในลักษณะการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และเป็นโปรโตคอลที่รองรับการฝากและการกู้ยืมสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ด้วยสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereumเป้าหมายของโปรโตคอล Compound มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการสร้างดอกเบี้ย โดยใช้ระบบอัลกอริธึมอัตราดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติ ซึ่งปรับอัตราดอกเบี้ยจากอุปสงค์ อุปทานของอัตราการฝากและการกู้ยืมในระบบ 

ผู้ก่อตั้ง COMPCompound ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดย Robert Leshner และ Geoffrey Hayes ซึ่งทั้งสองเคยทำงานในตำแหน่งสำคัญที่ Postmates ซึ่งเป็นบริการส่งอาหารออนไลน์และ ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ Compound Labs Inc. ซึ่งเป็น บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อยู่เบื้องหลังโปรโตคอลแบบผสม โดยปัจจุบัน Leshner ดำรงอยู่ในตำแหน่ง CEO ในขณะที่ Hayes ดำรงตำแหน่ง CTO

เทคโนโลยีที่น่าสนใจ

Compound มีลักษณะที่คล้ายกับโปรโตคอลการให้กู้ยืมเงินดิจิทัลตัวอื่น ๆ โดยจะใช้เหรียญคริปโทเคอร์เรนซีเป็นหลักประกันในการยืมสินทรัพย์ ระบบจะคำนวณมูลค่าของหลักประกันและจะได้ออกมาเป็นความสามารถในกู้หรือวงเงินที่สามารถกู้ได้ (Borrowing Power) ซึ่งวงเงินกู้จะน้อยกว่าหลักประกันเสมอเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง แต่ละเหรียญจะมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยดูจากค่าสูงสุดที่สามารถกู้ได้เทียบกับหลักประกัน หรือเรียกว่า “Collateral Factor” ตัวอย่างเช่น วางหลักประกันเป็นเงิน 1000 USD เพื่อกู้เหรียญ ETH ซึ่งมีค่า Collateral Factor 75% แสดงว่าจะกู้ได้ 750 USD ในขณะที่ถ้าเปลี่ยนไปกู้เหรียญ BAT ที่มีค่า Collateral Factor 60% จะกู้ได้เพียง 600 USD แสดงว่า ETH จัดเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า BAT เมื่อผู้กู้วางหลักประกันแล้ว สิ่งที่จะได้นอกเหนือจากวงเงินกู้ คือ เหรียญ cTokens ซึ่งเป็นโทเคนมาตรฐาน ERC20 ใช้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้กู้ได้นำสินทรัพย์ใดและจำนวนเท่าใดไปเป็นหลักประกัน เช่น ถ้านำ DAI ไปเป็นหลักประกันก็จะได้ cDAI ออกมาเป็นจำนวนหนึ่งที่ถูกคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนของ cDAI ณ เวลานั้น ทั้งนี้ หากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเมื่อรวมกับเงินต้นแล้วมีค่ามากกว่ามูลค่าของหลักประกัน ระบบจะทำการยึดหลักประกันนั้น (Liquidation) ตัวผู้กู้จะได้รับเงินส่วนที่เหลือจากมูลค่าหลักประกันที่ถูกยึดลบด้วยภาระหนี้สินและลบด้วยค่าดำเนินการขายทอดตลาด ในแง่ของผู้ปล่อยกู้ จะต้องฝากโทเคน ETH หรือโทเคนมาตรฐาน ERC20 เป็นการฝากเข้าไปในกองเก็บรักษาเหรียญ (Pool) และผู้ปล่อยกู้จะได้ cToken ออกมาเพื่อแสดงว่า ฝากเหรียญใด เป็นจำนวนเท่าใด เมื่อผู้ปล่อยกู้ต้องการถอนเงินทั้งหมด ผู้ปล่อยกู้จะต้องนำ cToken จำนวนนี้ไปแลกเพื่อถอนเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งโปรโตคอลจะคำนวณจำนวนดอกเบี้ยต่อปี (APR) ให้แก่ผู้ปล่อยกู้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ปล่อยกู้ 1000 DAI จะได้ cDAI 46,192.4 DAI ตามอัตราแลกเปลี่ยนของ cDAI ณ ตอนที่เขียนนี้ เมื่อเวลาผ่านไป หากผู้ปล่อยกู้ต้องการถอนเงินทั้งหมด จะต้องนำ 46,192.4 DAI ไปแลกและจะได้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือมากกว่า 1000 DAI โดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ cDAI  ณ ตอนที่ถอนจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้ Compound มีความโดดเด่นกว่าเหรียญอื่น ๆ คือ การใช้ cToken มาทำงานร่วมกับโปรโตคอล Compound ช่วยบ่งบอกยอดคงเหลือ อันเกิดจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งยังเป็นวิธีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ยผ่านอัตราการแลกเปลี่ยนของ cTokens รวมถึงใช้เป็นหลักประกันเมื่อต้องการกู้เงินได้อีกด้วย

จุดที่น่าสนใจ

เหรียญ cTokens สร้างโดยใช้ Ethereum Wallet เช่น MetaMask, Coinbase Wallet หรือ Huobi Wallet ด้วยคริปโทเคอร์เรนซีที่ระบบ Compound ยอมรับในปัจจุบัน เช่น ETH, UNI, USDT, USDC, DAI, LINK, ZRX, WBTC, BAT, REP, SAI เป็นต้น มากกว่านั้น cTokens บน Compound ก็คือ Governance Token ที่ผู้ถือจะมีอำนาจในการเสนอนโยบายต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ถือเหรียญคนอื่นสามารถออกเสียงสนับสนุน โดยนโยบายดังกล่าวอาจเป็นด้านการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม เพิ่มเหรียญใหม่ และนโยบายอื่น ๆ ก็ได้ อำนาจในการเสนอนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญที่ถือและยังนับเป็นการบริหารแบบองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์อำนาจ หรือ DAO (Decentralized Autonomous Organization)

อ้างอิงจากเว็บไซต์ Coinmarketcap เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2021 COMP คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดอันดับที่ 68 โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.7 พันล้านบาท โดยจำนวนเหรียญ COMP ทั้งหมดมีอยู่ที่ 10,000,000 เหรียญ และมีเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 5,506,107 เหรียญ มากกว่านั้น COMP เคยทำราคาสูงสุดที่ 911 บาท และ ณ เวลาที่เขียนนี้ ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่แถวจุดราคา 314 บาท

สรุป

Compound (COMP) คือ แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุมเงินที่ผู้ใช้ต้องการเก็บออมไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมหรือการฝากสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ  โดยผ่านระบบ Smart Contract ที่สร้างขึ้นบน Ethereum และมีการบริหารแบบองค์กรอัตโนมัติกระจายอำนาจอย่างเต็มที่ หรือ DAO (Decentralized Autonomous Organization) อีกทั้งในปัจจุบัน Compound ยังสามารถแลกเปลี่ยนโทเคนประจำเครือข่าย Ethereum ได้อีกด้วย

อ้างอิง:

Binance Academy, Medium, Fillfin, Coinmarketcap, Decrypt, Compound, Cryptopedia

Crypto

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล

อัพเดทตลาด