Ethereum Name Service (ENS) คืออะไร?

Ethereum Name Service (ENS) คืออะไร?

Ethereum Name Service คืออะไร และการตั้งชื่อมีความสำคัญอย่างไร?

เหรียญ ENS คืออะไร และใช้งานในด้านใดบ้าง? เบื้องหลังการทำงาน ENS เป็นอย่างไร? และมีเทคโนโลยีอะไรน่าสนใจบ้าง?คำตอบเหล่านี้ของคุณจะได้รับการตอบผ่านทาง Bitkub Academy ผู้ที่จะขอเสนอเป็นตัวแทนให้ความรู้ว่า Ethereum Name Service คืออะไร!

Ethereum Name Service (ENS) คืออะไร?Ethereum Name Service คือ โปรโตคอลสำหรับการตั้งชื่อรูปแบบ Open-source ที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนของ Ethereum เพื่อแปลงชื่อสำหรับระบุตัวตนบนเครือข่ายบล็อกเชนที่ยาว และมีเพียงอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่อ่านเข้าใจได้ เช่น ที่อยู่บัญชี Ethereum และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ข้อมูลที่ถูกแฮช และข้อมูลที่บอกรายละเอียดของบล็อกเชน (Metadata) ไปเป็นชื่อที่มนุษย์สามารถอ่านและเข้าใจได้ เช่น bitkubacademy.eth

ทีมผู้พัฒนาEthereum Name Service ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2017 โดย Alex Van de Sande และ Nick Johnson จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง Ethereum Foundation ก่อนจะแยกตัวออกจากองค์กร ในปี ค.ศ. 2018 เพื่ออยู่ภายใต้การพัฒนาและบริหารจัดการของบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ชื่อ True Names Limitedหลักการทำงานของ Ethereum Name Service มีต้นแบบมาจาก Domain Name System (DNS) คือระบบการตั้งชื่อสกุลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการแปลงเลขระบุตัวตนของคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือที่รู้จักกันในชื่อ IP Address ซึ่งประกอบไปด้วยเลขที่มีความยาวและจดจำยากไปเป็น URL หรือชื่อเว็บไซต์ที่เราคุ้นตากันโดยเป็นภาษาที่มนุษย์สามารถอ่านออกและจดจำได้ง่ายเช่น https://www.bitkubacademy.com/ ก่อนจะนำไปจัดเก็บไว้บนเซิฟเวอร์มากกว่านั้น ทีมผู้พัฒนายังได้สร้างระบบที่สามารถเชื่อมต่อชื่อเว็บไซต์ หรือ URL บนอินเทอร์เน็ตเข้ากับแพลตฟอร์ม Ethereum Name Service ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยได้ โดยระบบนี้ถูกเรียกว่า DNS Namespace IntegrationENS คือโทเคนแสดงสิทธิ์ (Governance Token) มาตรฐาน ERC- 20 สำหรับนำมาใช้ในระบบองค์กรอัตโนมัติกระจายศูนย์ (Decentralized Autonomous Organization : DAO) ที่ชื่อ ENS DAO เพื่อให้ผู้ถือเหรียญสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่ายและชุมชนผู้ใช้งาน พร้อมควบคุมราคาเนื่องจากเหรียญ ENS ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทำให้ราคาเหรียญมีความผันผวนสูงในช่วงเปิดตัว

จุดเด่นของ ENS1. ชื่อที่คุ้นเคยเพื่อป้องกันความเสี่ยงEthereum Name Service เปลี่ยนชื่อที่อ่านยากเป็นชื่อที่คุ้นเคยสามารถอ่านและเข้าใจได้ ทำให้การโอนสินทรัพย์ระหว่างผู้ใช้งานสามารถทำได้ง่าย พร้อมทั้งยังสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการโอนสินทรัพย์ไปผิดที่อยู่ได้2. ฟีเจอร์ที่หลากหลายผู้ใช้สามารถตั้งชื่อที่อยู่ทุกประเภทบนบล็อกเชนได้ตั้งแต่ สัญญาอัจฉริญะ ไปจนถึงสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ที่ถูกสร้างด้วยมาตรฐาน ERC - 20 ทั้งหมด ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์ที่อยู่นอกบล็อกเชนได้อีกด้วย3. จ่ายตามการใช้งานEthereum Name Service จะใช้การเช่าชื่อแทนการซื้อ ดังนั้นสามารถเลือกจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานที่มีตั้งแต่ 1ปี ไปจนถึง 5 ปี

เทคโนโลยีที่น่าสนใจชื่อโดเมนของ Ethereum Name Service ถูกจัดอยู่ในสินทรัพย์ภายในรูปแบบ NFT (Non-fungible Tokens) ประเภท Domain Name บนมาตรฐาน ERC-721 ทำให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ไปยังบุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่นโครงสร้างการทำงานเบื้องหลังของ Ethereum Name Service ถูกแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบหลักดังนี้1. ENS RegistryENS Registry คือ สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ที่มีทำหน้าที่จัดเก็บชื่อสกุล (Domain) เช่น .eth และหมายเลขที่อยู่ของ Resolver หรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบชื่อสกุลนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้สร้าง และแจกจ่ายชื่อสกุลย่อย (Subdomain) เช่น bitkubacademy.eth ให้กับผู้ใช้งาน 2. ResolversResolvers มีหน้าที่นำชื่อสกุลแปลงไปเป็นชื่อสำหรับระบุตัวตนบนเครือข่ายบล็อกเชน พร้อมส่งกลับไปให้กับผู้ใช้งาน เช่น ชื่อที่อยู่บนเครือข่าย Ethereum หรือ ชื่อที่อยู่ของสัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น โดยแต่ละชื่อสกุลจะย่อมมีหมายเลขที่อยู่ Resolver เป็นของตัวเองขั้นตอนการร้องขอชื่อสกุลและแปลงเป็นชื่อระบุตัวตนบนเครือข่ายบล็อกเชนมีอยู่ 2 ขั้นตอน ได้แก่1. ผู้ใช้งานต้องยื่นขอหมายเลขที่อยู่ Resolver ของชื่อสกุลที่ต้องการจาก ENS Registry2.ส่งชื่อสกุลที่ต้องการไปยังหมายเลขที่อยู่ Resolver จากขั้นตอนแรกเพื่อยื่นขอชื่อสำหรับระบุตัวตนบนเครือข่ายบล็อกเชน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ Coinmarketcap เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2021 ENS คือสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดอันดับที่ 222 โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 8 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 27 หมื่นล้านบาท โดยจำนวนเหรียญ ENS ทั้งหมดมีอยู่ที่ 100,000,000 เหรียญ และมีเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 20,244,862 เหรียญมากกว่านั้น ENS เคยทำราคาสูงสุดที่ 2,861 บาท และ ณ เวลาที่เขียนนี้ ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่แถว 1,344 บาท

สรุปEthereum Name Service คือ โปรโตคอลที่ตั้งอยู่บนเครือข่าย Ethereum สำหรับการตั้งชื่อให้กับที่อยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนไปเป็นภาษาที่มนูษย์สามารถอ่านและเข้าใจได้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและใช้งาน พร้อมทั้งยังสามารถโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของให้กับผู้อื่นได้เหมือนกับสินทรัพย์ชนิดอื่นได้อีกด้วยพร้อมทั้งยังมีโทเคน ENS เป็นโทเคนแสดงสิทธิ์ (Governance Token) มาตรฐาน ERC-20 ที่เป็นส่วนสำคัญสำหรับการใช้ระบบ ENS DAO ที่ผู้ถือสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่ายและชุมชนผู้ใช้งาน พร้อมควบคุมราคาเนื่องจากเหรียญ ENS ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทำให้ราคาเหรียญมีความผันผวนสูงในช่วงเปิดตัว

อ้างอิง:Coinbase, ENS, ENS, Coin98Insights, ENS, CloudFlare

Crypto

1

บทความล่าสุด
ดูเนื้อหา บทความล่าสุด
logo

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้น 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-032-9533

บริษัท

เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายด้านความปลอดภัย

ขอเนื้อหาเพิ่ม & ข้อเสนอแนะ

สแกนเพื่อดาวน์โหลด


© BITKUB LABS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED