The Graph (GRT) คืออะไร

The Graph (GRT) คืออะไร

GRT คืออะไร?The Graph คือโปรโตคอลการจัดทำดัชนีสำหรับการสืบค้นข้อมูลบนบล็อกเชนบนเครือข่าย Ethereum, POA และ InterPlanetary File System (IPFS) โดยทุกคนสามารถสร้างและเผยแพร่ API (Application Programming Interface) แบบเปิดสาธารณะที่เรียกว่า “Subgraph” หรือกราฟย่อย ซึ่งข้อมูลจะถูกค้นหาได้โดยใช้ GraphQL ภาษาที่ใช้ในการติดต่อและดึงข้อมูลกับ API ช่วยให้ผู้ใช้งานหรือนักพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ต่อในการสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (Decentralized applications: dApps) ผ่าน The ​Graph Network นอกจากนี้ยังสามารถสร้างชุดข้อมูลเพื่อให้คนอื่นสามารถนำไปใช้ต่อได้อีกด้วย ช่วยให้นักพัฒนาใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ dApps ได้ แพลตฟอร์มที่มีการนำ The Graph ไปใช้งานนั้นมีอยู่มากกว่า 3,000 แพลตฟอร์ม เช่น Uniswap (UNI) ,Synthetix (SNX), Aave, CoinGecko, Decentraland และ Instadapp เป็นต้น

ผู้สร้าง The Graph คือใคร?ทีมผู้ร่วมก่อตั้ง The Graph ประกอบด้วย Yaniv Tal, Brandon Ramirez และ Jannis Pohlmann เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2018 และะเปิดตัว The Graph mainnet ในปี ค.ศ. 2020 

The Graph ได้ระดมทุนจากหลากหลายองค์กรอย่าง Coinbase Ventures, DCG, Framework, ParaFi Capital, CoinFund, DTC, Multicoin, Reciprocal Ventures, SPC, Tally Capital และอื่น ๆ อีกมากมาย

การทำงานของ The Graph

เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ The Graph เปรียบเสมือน Google ที่เก็บข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นดัชนีไว้ให้เราสืบค้นได้ ในขณะที่ The Graph นั้นเป็นการเก็บข้อมูลบนบล็อกเชน ซึ่งในส่วนของหลังบ้านของระบบนี้ก็คือ Graph Node โดยมีกระบวนการดังนี้1. dApps เพิ่มข้อมูลไปยังเครือข่าย Ethereum ผ่านธุรกรรมบนสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)

2. Smart Contract ส่งเหตุการณ์ (Event) อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ขณะประมวลผลธุรกรรม

3. Graph Node ทำการสแกนเครือข่าย Ethereum เพื่อหาบล็อกใหม่และข้อมูลสำหรับ Subgraph

4. Graph Node ค้นหา Event บนเครือข่าย Ethereum ในบล็อกที่เกิดขึ้นและเรียกใช้ตัวจัดการรวบรวมข้อมูลและสร้างหรืออัพเดทข้อมูลนั้น 5. dApps ติดต่อกับ Graph Node เพื่อนำข้อมูลที่จัดทำดัชนีจากบล็อกเชนแล้วมาเข้า GraphQL เพื่อดึงข้อมูล จากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งไปยัง dApps เพื่อใช้งานต่อไป

เหรียญ GRTThe Graph มีเหรียญประจำโปรโตคอลคือ GRT เป็นโทเคนมาตฐาน ERC-20 มีปริมาณเหรียญทั้งหมด 1 หมื่นล้านเหรียญ ผู้จัดทำดัชนีจะได้รับรางวัลจากการจัดทำดัชนีและค่าธรรมเนียมการสืบค้น ในขณะที่ผู้ดูแลจะได้รับส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการสืบค้นสำหรับ Subgraph ที่พวกเขาเผยแพร่ ผู้มอบสิทธิ์จะได้รับส่วนหนึ่งของรายได้ที่ได้รับจากตัวสร้างดัชนีที่พวกเขามอบหมายสิทธิ์ให้ โดยแยกความสัมพันธ์กันดังนี้

Curators (ผู้ประเมิน)เนื่องจากทุกคนสามารถสร้าง Subgraph ได้ ทำให้การระบุ Subgraph ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และถูกต้องบน The Graph นั้นทำได้ยาก Curators จะต้องวิเคราะห์ Subgraph ด้วยการฝากโทเคน GRT จากนั้น Curators จะสร้างส่วนแบ่งการดูแลจัดการของ Subgraph นั้น ๆ และได้รับผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมการสืบค้นที่ Subgraph นั้นสร้างขึ้นIndexers (ผู้สร้างดัชนี)ผู้สร้างดัชนีมีหน้าที่ให้บริการจัดทำดัชนีและสืบค้นข้อมูลสำหรับ Subgraph ที่เผยแพร่ โดยจำเป็นต้องทำการ Stake โทเคน GRT เพื่อเผยแพร่ ซึ่งขั้นต่ำในการ Staking จะอยู่ที่ 100,000 GRT ผู้สร้างดัชนีจะได้รับผลตอบแทนจากค่าธรรมเนียมสำหรับการสืบค้นและการจัดทำดัชนีสำหรับบริการของตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับผลตอบแทนจาก “Rebate Pool” ซึ่งเป็นกองทุนกลางที่แบ่งปันกับผู้สนับสนุนเครือข่ายทั้งหมดตามสัดส่วนงานของพวกเขาอีกด้วยDelegators (ผู้มอบสิทธิ์)ผู้เข้าร่วมเครือข่ายสามารถ Stake โทเคน GRT ให้กับผู้จัดทำดัชนีอย่างน้อยหนึ่งรายได้ เรียกว่า “ผู้มอบสิทธิ์” ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายโดยไม่ต้องเรียกใช้ Graph Node ด้วยตนเอง ผู้มอบสิทธิ์จะได้รับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมจากการสืบค้นและที่ผู้สร้างดัชนีเรียกเก็บเงินสำหรับการสืบค้นแต่ละครั้ง สำหรับผู้ที่จะทำการมอบสิทธิ์จะมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม 0.5%นอกจากนี้ผู้ที่ถือและ Stake โทเคน GRT จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสำหรับข้อเสนอการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มได้อีกด้วยอ้างอิงจากเว็บไซต์ CoinMarketCap เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2022 GRT มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดอันดับที่ 51 โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาท โดยจำนวนเหรียญ GRT ทั้งหมดมีอยู่ที่ 1 หลื่นล้านเหรียญ และมีเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดที่ 6.9 พันล้าน GRT เคยทำราคาสูงสุดที่ 98.29 บาท และ ณ เวลาที่เขียนนี้ ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 5.75 บาท

สรุปThe Graph ถือเป็นโปรโตคอลที่น่าทึ่งในการจัดทำดัชนีบนเครือข่ายบล็อกเชน และเห็นได้ชัดว่ามีแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมายที่ใช้ The Graph อยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพลตฟอร์มของพวกเขา และส่งผลดีต่อผู้ใช้งานที่จะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างผลตอบแทนจากการเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล หรือการ Staking กับชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ของผู้สร้างและรับส่วนแบ่งจากพวกเขาได้อีกด้วย

อ้างอิงThegraph, teen-investment, coinmarketcap, kraken, datadriveninvestor, thegraph academy

Crypto

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล| Price Today!

อัพเดทตลาด