เงินเฟ้อขั้นรุนแรงคืออะไร?

เงินเฟ้อขั้นรุนแรงคืออะไร?

ภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรง คืออะไร?

ภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรง คือผลลัพธ์จากการที่ราคาสินค้าและบริการ ในระบบเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถควบคุมค่าเฉลี่ยได้ แม้ว่าภาวะเงินเฟ้อดูมีชื่อที่คล้ายกัน แต่แท้จริงให้ผลที่ต่างกันอย่างมาก เพราะการปรับตัวขึ้นของราคาในแต่ละปีโดยเฉลี่ย เปรียบเสมือนการกระตุ้นให้ธุรกิจต่าง ๆ ดำเนินไปได้ด้วยดีและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ หากแต่ภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงนั้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเชิงลบเป็นอย่างมาก อนึ่งอะไรที่มากเกินไปมักจะให้ผลเสียแทนที่จะเป็นผลดี ส่วนสาเหตุของการเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงจะเป็นอย่างไรนั้น สามารถศึกษาไปพร้อม ๆ กันได้เลย!

สาเหตุของภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงคืออะไร?เมื่ออัตราการเติบโตเงินเฟ้ออยู่ที่ 50% หรือมากกว่านั้น เป็นผลสะสมมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Depression) ทำให้ระบบเศรษฐกิจแย่ลง ประเทศจึงสร้างปริมาณเงิน หรือ ธนบัตรในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อดันความต้องการของสินค้าและบริการ หรือ การลงทุนให้สูงขึ้นด้วยการปล่อยกู้ ถึงอย่างไรก็ตามหากภาพรวมของเศรษฐกิจ กลับไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันโดยการวัดจาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) ก็อาจเกิดผลเสียรุนแรงตามมา

เมื่อสภาวะนี้ยังคงดำเนินและเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดความไม่สมดุล มูลค่าของเม็ดเงินจะถดถอยความเชื่อมั่นลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่าง ภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรง

ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงผลจากการเกิดภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรง ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว จากที่องค์กรทางการเงินหรือธนาคาร ไม่สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นของภาวะเงินเฟ้อได้อย่างรอบคอบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการต่างก็ต้องเพิ่มราคา เพื่อเอาตัวรอดจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต 

แน่นอนว่า ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องจ่ายแพงขึ้น และต้องการที่จะกักเก็บสินค้าต่าง ๆ เพราะเล็งเห็นว่าภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงมีแต่จะทำให้ราคาของสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้านธนาคารก็ต้องพยายามที่จะผลิตธนบัตรเพิ่ม เกิดเป็นวงจรที่ส่งผลเสียรุนแรงต่อการไหลเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ ยกตัวอย่าง ราคาค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 บาท ก็จะกลายเป็น 15,000 บาท ในเดือนต่อไป และกลายเป็น 22,500 บาทตามมาถ้าหากภาวะนี้ยังคงเดินหน้าต่อ บริษัทก็อาจรับความเปลี่ยนแปลงไม่ไหวจนต้องปิดตัว อัตราการว่างงานก็จะเพิ่มสูงขึ้น สุดท้ายจะเกิดการสูญเสียมูลค่าของเงินไปเรื่อย ๆ พร้อมอ่อนตัวลง เมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศอื่น  ๆ หากปัญหาจากภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงไม่สามารถแก้ไขได้ และยืดเยื้อไปเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจในประเทศได้

ภาวะเงินเฟ้อขั้นรุงแรงในคริปโทเคอร์เรนซีเหรียญคริปโต หรือสกุลเงินดิจิทัลก็เป็นอีกทางเลือกของการลงทุน เพื่อรักษามูลค่าเงินให้คงเดิม เพราะมูลค่าที่ลดลงจากภาวะดังกล่าว อาจจะลดลงจนไม่เหลือมูลค่าเลยก็เป็นได้ 

สิ่งที่ทำให้คนหันมาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นจำนวนมาก เพราะว่าเป็นการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) ซึ่งแตกต่างจากค่าเงินในประเทศที่เป็นการเงินแบบรวมศูนย์ (Centralized) ที่หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีจากองค์กรทางการเงินหรือธนาคาร ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศ 

บทสรุปภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงนั้น เป็นสิ่งที่อันตรายต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก ควรระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยการควบคุมอัตราเงินเฟ้อต่อปีอย่างเฉลี่ยและมีประสิทธิภาพ แม้ว่าการเกิดขึ้นของภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรงนั้นมีไม่บ่อยครั้งนัก แต่หากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มันจะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและยากต่อการแก้ไข

การเก็บออมเงินไว้กับตัวเราอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป แต่การลงทุนในสิ่งที่จะช่วยรักษามูลค่า หรือ เพิ่มมูลค่าของเงินนั้น ก็อาจเป็นวิธีบริหารความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง แน่นอนว่าการลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลในเชิงลึกก่อนเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจว่าเรากำลังลงทุนไปกับอะไรและความน่าเชื่อถือของมันมีมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นมาตราการรับมือกับความเสี่ยงส่วนบุคคล

อ้างอิง:  Binance academy, Investopedia, Wikipedia, The balance, CFI

Blockchain

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล| Price Today!

อัพเดทตลาด