Kusama (KSM) คืออะไร?

Kusama (KSM) คืออะไร?

Kusama (KSM) คืออะไร? แตกต่างกับ Polkadot อย่างไร?

Kusama คือเครือข่ายบล็อกเชนที่สร้างขึ้นในปี 2019 โดย Gavin Wood และทีมงาน Polkadot ดังนั้น Kusama จึงเปรียบเสมือนเครือข่ายลูกพี่ลูกน้องของ Polkadot โดยโครงสร้างของทั้ง 2 เครือข่ายถูกสร้างบน Substrate ที่มีโครงสร้างเชิงเทคนิคแทบจะเหมือนกันวัตถุประสงค์หลักของ KSM คือเป็นพื้นที่ในการทดลองของนักพัฒนาที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการนำโปรเจกต์เข้าไปอยู่ในบล็อกเชนของ Polkadot และนักพัฒนาสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นบนเครือข่ายทดลองที่มีชื่อว่า Kusamaนอกจากนี้ ฟังก์ชันหรือการปรับปรุงเครือข่ายจะถูกนำมาทดสอบบน Kusama ก่อนเสมอ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการทำงาน และสามารถแก้ไขให้พร้อมต่อการทำงานบนเครือข่ายหลักอย่าง Polkadot

เทคโนโลยีที่น่าสนใจของ Kusamaเครือข่าย Kusama ใช้ระบบฉันทามติแบบ Nominated Proof of Stake (NPoS) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือเหรียญ KSM สามารถร่วมเป็นผู้ตรวจสอบรายการธุรกรรม (Validator) พร้อมมีผู้เสนอชื่อผู้ตรวจสอบ (Nominator) เพื่อตรวจรายการข้อมูล และทำให้เครือข่ายมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้เช่นกัน NPoS ถูกใช้โดยเครือข่ายบล็อกเชนของ Kusama ที่มีการออกแบบระบบดังกล่าวให้มีความกระจายอำนาจกว่าเดิม ผ่านการโหวตเพื่อคัดเลือกผู้ตรวจสอบธุรกรรมในแต่ละครั้ง และอำนาจในการตรวจสอบไม่ตกไปอยู่กับกลุ่มคนที่ฝากเหรียญไว้ในระบบมากกว่าคนอื่นอำนาจในการเลือกผู้ตรวจสอบมีความแตกต่างตามปริมาณเหรียญที่ฝาก หรือค้ำประกันไว้ในระบบ (Staking) เมื่อตรวจสอบธุรกรรมเรียบร้อย เงินรางวัล (Reward) ก็จะถูกแบ่งระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้ที่เลือกผู้ตรวจสอบ โดยคำนวณจากปริมาณเหรียญที่ฝาก เทคโนโลยีอย่าง Relay Chain และ Parachains คือการสร้างลักษณะเฉพาะตัวให้กัเครือข่ายบบล็อกเชน Kusama ที่เสริมสร้างความปลอดภัยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นในการออกแบบโครงสร้างบล็อกเชนภายใน Parachains และโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดผู้ใช้เข้ามาระหว่างที่กำลังพัฒนาได้อีกด้วยRelay Chain คือ แกนกลางสำคัญของ Kusama ที่จะเชื่อมต่อภายในบล็อกเชนให้มีความปลอดภัยที่มากขึ้นตามจำนวนผู้ใช้งาน และ Parachains ที่ช่วยด้านการปรับแต่งบล็อกเชนภายในให้เข้ากับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น แอปฯกระจายศูนย์ (dApps) หรือแม้กระทั่ง โทเคนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและเตรียมความพร้อมต่อการนำขึ้นเครือข่าย Polkadot ในอนาคต

ความแตกต่างระหว่าง Kusama และ Polkadotแม้ว่าภาพรวมของ Kusama อาจเป็นเพียงแค่เครือข่ายทดลอง (Testnet) ก่อนการนำไปใช้งานจริงบนบล็อกเชนของ Polkadot แต่เครือข่ายทั้งสองก็มีความแตกต่างกันในบางแง่มุมกฎเกณฑ์การปกครองภายในเครือข่ายของ Kusama มีความยืดหยุ่นมากกว่า Polkadot โดยเปิดให้ผู้ถือเหรียญมีสิทธิ์ตัดสินใจทิศทางของการพัฒนาที่กินเวลาเพียง 15 วัน ขณะที่ Polkadot ต้องใช้เวลาเกือบ 2 เดือนสำหรับขั้นตอนทั้งหมด ส่งผลให้ Kusama สามารถปรับและพัฒนาได้รวดเร็วกว่าการเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมของเครือข่าย Kusama ต้องล็อกเหรียญในระบบ (Staking) ด้วยมูลค่าเหรียญขั้นต่ำที่น้อยกว่าบน PolkadotKusama คือเครือข่ายพี่น้องของ Polkadot ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ ๆ เนื่องจากมีความง่ายต่อการทดลองประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งอาจเป็นโครงสร้างที่ไม่ต้องใช้ระบบความปลอดภัยที่สูงมากเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาที่สะดวกและรวดเร็ว ขณะที่ Polkadot คือระบบที่เหมาะกับแอปพลิเคชันกระจายศูนย์ (dApps) ที่ต้องใช้โครงสร้างความปลอดภัยที่สูงกว่า เช่นโปรเจกต์ด้านการเงิน หรือองค์กรใหญ่ ๆ ที่ต้องการเครือข่ายบล็อกเชนที่มีเสถียรภาพ

อ้างอิง:

Kraken, Kusama, Polkadot Wiki

Crypto

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล| Price Today!

อัพเดทตลาด