Lukso (LYXe) คืออะไร?

Lukso (LYXe) คืออะไร?

ในบทความนี้  Bitkub Academy จะแนะนำให้คุณรู้จัก LUKSO มากขึ้น ไปดูกันเลย!

LUKSO (LYXe) คืออะไร?LUKSO คือ เครือข่ายบล็อกเชน Multiverse ที่เอื้อประโยชน์ด้าน “Digital Lifestyle” อาทิ แฟชั่น เกม การออกแบบ และโซเชียลมีเดีย โดยอนุญาตให้นักพัฒนาและนักออกแบบสามารถสร้างกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ผ่านระบบ Universal Public Profiles (UPP) หรือการสร้างข้อมูลประจำตัว รวมถึงสร้างใบรับรองดิจิทัล และสร้างโทเคนประเภทต่าง ๆ ได้

เหรียญ LYX และ LYXe คืออะไร?LYX คือ เหรียญประจำบล็อกเชน LUKSO ที่อยู่บนเครือข่ายหลักหรือ Mainnet ซึ่ง LYX ใช้สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือนำไป stake เพื่อรับผลตอบแทนLYXe คือ ตัวแทนของเหรียญ LYX บนบล็อกเชนของ Ethereum ซึ่งใช้งานบนเครือข่ายทดสอบ หรือ Testnet แต่เมื่อเครือข่ายทางการเปิดตัวแล้ว จะมีการโยกย้าย LYXe ไปยัง LYX บนบล็อกเชน LUKSO ทั้ง LYXe และ LYX เป็นตัวแทนของสินทรัพย์เดียวกัน เพียงแต่อยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกัน

ทีมพัฒนาผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนา LUKSO คือ Fabian Vogelsteller อดีตผู้พัฒนา Ethereum และเป็นผู้สร้างโทเคน ERC20 ซึ่งเป็นโทเคนหลักที่ใช้งานบน Ethereum  นอกจากนี้ Vogelsteller ยังรับผิดชอบโครงการ Open Source ที่มีชื่อเสียง เช่น Mist หรือเว็บเบราว์เซอร์กระจายอำนาจตัวแรกของ Ethereum, Ethereum wallet, และ Web3.js Library ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้มากที่สุดในชุมชนบล็อกเชนผู้ร่วมก่อตั้งอีกคน คือ Marjorie Hernández  ซึ่งเคยเป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรม (Innovation Lab) ก่อนที่จะก่อตั้งโครงการ LUKSO ในปี 2018 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ของ LUKSO ซึ่งรับผิดชอบแนวคิดการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ LUKSO

จุดเด่นของ LUKSOจุดเด่นของ LUKSO (LYXe) ประกอบด้วย 3 ข้อ ได้แก่ ข้อแรก LUKSO มีระบบ Universal Public Profiles (UPP) ซึ่งเป็นการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ในระดับสากล โดยใช้บล็อกเชนเพื่อระบุตัวตนในโลกดิจิทัล ผู้ใช้จะได้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของและควบคุมกิจกรรมได้ 100% โดยไม่มีใครสามารถลบหรือปิดกั้นบัญชีนั้นได้ หรืออาจเรียกได้ว่า บัญชีที่สร้างขึ้นมีความกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ และด้วยการทำงานของสัญญาอัจฉริยะที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลบนบล็อกเชน ทำให้ระบบสามารถเชื่อมต่อกับทุกแพลตฟอร์มได้ทันที หรือที่เรียกว่า One Profle All platform นึกภาพง่าย ๆ ปัจจุบันโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Twitter, หรือ Instagram นั้น ผู้ใช้ต้องสร้างโปรไฟล์แยกกันทั้งหมด แต่สำหรับระบบข้างต้นนี้ ผู้ใช้สามารถสร้างเพียงบัญชีเดียวเพื่อใช้งานบนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงแพลตฟอร์มในอนาคตที่ยังไม่มีอยู่ในเครือข่ายด้วย นั่นหมายความว่า ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกรหัสผ่านมากมายอีกต่อไป ระบบนี้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ ไม่ถูกแทรกแซงโดยตัวกลางใด ๆ และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ (New Creative Economies) ในอนาคตเป็นอย่างมากข้อต่อมา LUKSO มีระบบในการสร้าง NFTs หลายรูปแบบ รูปแบบที่น่าสนใจ คือ Flexible NFTs ที่มีผู้สร้างได้หลายคน หรือเรียกว่า Multiple creators on 1 NFT เช่น ผู้สร้างคนแรกอาจมอบสิทธิ์ให้บุคคลหนึ่งเข้ามาแก้ไข NFT ได้ หรืออีกรูปแบบหนึ่ง Dynamic NFTs คือ NFTs ที่แสดงผลหลากหลายขึ้นอยู่กับข้อมูลภายนอก เช่น อุณภูมิปัจจุบัน สภาพอากาศ ที่ถูกป้อนเข้าสู่เครือข่ายโดยเทคโนโลยี Oracle นอกจากนี้ LUKSO กำลังพัฒนา NFTs ให้สามารถใช้ในวงการธุรกิจสินค้าฟุ่มเฟือยและแฟชั่น เช่น Chanel, Nike ฯลฯ จะเห็นได้จากงาน Helsinki Fashion Week 2020 ที่ร่วมมือกับ LUKSO ในการสร้าง “Digital Village” ซึ่งเป็นการแสดงคอลเลกชันจากนักออกแบบนานาชาติกว่า 30 คน สินค้าแฟชั่นทุกชิ้นจะต้องถูกแปลงเป็นดิจิทัลและลงทะเบียนบน LUKSO Blockchain ก่อน จึงจะสามารถนำไปจัดแสดงได้ นี่ถือเป็นครั้งแรกในการแนะนำโลกแฟชั่นรูปแบบใหม่ให้ผู้คนได้รู้จักและข้อสุดท้าย LUKSO มีสิ่งที่เรียกว่า Cultural Currencies หรือการทำให้โทเคนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ของชุมชนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วม เนื่องจาก โทเคนดิจิทัลมีมูลค่าที่สามารถวัดและโอนได้ จึงสะดวกในการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ Coinmarketcap เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2022 โทเคน LYXe คือ สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดอันดับที่ 239 โดยมีมูลค่าตลาดรวมกันประมาณ 2.2 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 7.5 พันล้านบาท โดยจำนวนโทเคน LYXe ทั้งหมดมีอยู่ที่ 100,000,000 เหรียญ และมีเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดประมาณ 15,205,915.71 เหรียญ มากกว่านั้น LYXe เคยทำราคาสูงสุดที่ 3,221.04 บาท และ ณ เวลาที่เขียนนี้ ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่แถว 497 บาท

เทคโนโลยีที่น่าสนใจLUKSO ได้รวมเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนกับ RFID เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อหยุดการปลอมแปลงสินค้าฟุ่มเฟือยและแฟชั่น และเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานสามารถตรวจสอบเส้นทางของผลิตภัณฑ์ได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ LUKSO เชิญบุคคลจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ Nike, Chanel, Highsnobiety และ Instagramเทคโนโลยี RFID หรือ Radio-frequency identification คือ วิธีการระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่งใช้คลื่นวิทยุในการเป็นตัวกลางรับส่งสัญญาณและข้อมูลระหว่างแท็กและเครื่องส่งสัญญาณ โดยทั่วไป แท็กของ RFID มีขนาดเล็กและสามารถติดตั้งเข้ากับสินค้า สัตว์ หรือบุคคลได้ 

สรุปLUKSO (LYXe) คือ บล็อกเชนสำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่ ที่ทำให้โลกเทคโนโลยีดิจิทัล โลกแห่งแฟชั่น โลกการออกแบบ และไลฟสไตล์อันหรูหรามาบรรจับกันอย่างชัดเจน เพื่อการสร้างระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่ออนาคต ช่วยปลดล็อกขีดจำกัดของธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงการแฟชั่นและสินค้าฟุ่มเฟือยให้สามารถเข้าถึงผู้คนทั้งในโลกดิจิทัลและโลกความเป็นจริงได้อย่างยั่งยืนและโปร่งใสมากขึ้นอ้างอิงLUKSO, Kucoin, Morioh, Wikipedia, Cryptocashew, Medium

Crypto

บทความล่าสุด
ดูเนื้อหา บทความล่าสุด
logo

2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้น 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-032-9533

บริษัท

เกี่ยวกับเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอเนื้อหาเพิ่ม & ข้อเสนอแนะ

สแกนเพื่อดาวน์โหลด


© BITKUB LABS CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED