Risk/Reward Ratio (RRR) คืออะไร ?

Risk/Reward Ratio (RRR) คืออะไร ?

Risk Reward Ratio คืออะไร?Risk Reward Ratio (RRR) หรือ “อัตราส่วนผลตอแทนต่อความเสี่ยง” คืออัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนที่เราจะได้รับกับความเสี่ยงที่เราจะขาดทุน โดย Risk คือ “ความเสี่ยง” และ Reward คือ “ผลตอบแทน”

ความสำคัญของ Risk Reward Ratioการคิดถึงความเสี่ยงย่อมเป็นสิ่งสำคัญกว่าการคิดถึงกำไร การลงทุนที่ดีคุณควรคิดถึงความเสี่ยงเป็นอันดับแรก แล้วทำไมต้องคิดอย่างงั้น? เพราะว่าหากเราไม่คิดถึงความเสี่ยงเลย เวลาที่ราคาไปผิดทางกับที่คุณคาดการณ์ไว้แล้วเกิดขาดทุนขึ้นมา คุณจะไม่มีแผนทางหนีไล่ และจบลงด้วยการขาดทุนอย่างหนักเกินเยียวยาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเข้าซื้อที่ราคาหนึ่ง จากนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น กระดานซื้อขายมีปัญหา หรือเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ราคาร่วงอย่างรุนแรงภายในไม่ชั่วพริบตา หากคุณอยู่ในจุดนี้ และไม่ได้ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ตั้งแต่แรก ตอนนี้คุณก็คงกำลังร้อนลนเพราะขาดทุนอย่างหนักอยู่เป็นแน่แต่ถ้าคุณคิดถึงความเสี่ยงเป็นอันดับแรก คุณจะสามารถวางแผนที่ดีเพื่อที่จะไม่ให้ขาดทุนหนักในกรณีราคาวิ่งไปผิดทางได้ โดยการตั้งจุดตัดขาดทุน หากราคาไปผิดทางและร่วงเกินจุดๆหนึ่ง ซึ่งการคิดแบบนี้และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ขณะเข้าซื้อจะทำให้รอดพ้นจากการขาดทุนหนักได้ และการนำ Risk Reward Ratio มาใช้ ก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเราอยู่ในจุดที่คุ้มค่าพอที่จะเข้าซื้อหรือไม่

วิธีคำนวณ Risk Reward Ratioการคำนวณนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนมากนัก ดังนี้Reward =  ราคาจุดทำกำไร - ราคาซื้อ

Risk      = ราคาซื้อ - ราคาจุดตัดขาดทุน

Risk Reward Ratio =  Risk/Rewardตัวอย่างซื้อ BTC ที่ราคาปัจจุบัน 10,000 บาท

ราคาเป้าหมายที่จะทำกำไร คือ  15,000 บาท ( 25,000 - 10,000 ) ค่า Reward จะได้ 15,000 บาท

วางจุดตัดขาดทุนไว้ใต้แนวรับ เมื่อราคาหลุด 9,500 บาท ( 10,000 - 9,500 ) ค่า Risk จะได้ 5,000 บาท

ค่า Risk Reward Ratio จะได้ 5,000 / 15,000 = 0.33หากพิจารณาจากค่า Risk และ Reward แล้ว อย่างแรกที่สามารถสังเกตุได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องคำนวณก็คือ ค่า Reward ควรมีค่ามากกว่า Risk จากนั้น นำค่า Risk มาหารด้วย Reward จะได้ค่า RRRออกมา ซึ่งยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์เท่าไหร่ยิ่งดี หมายคว่มว่า ตำแหน่งราคาที่คุณจะเข้าซื้อนั้นคุ้มค่าที่จะเสี่ยงแต่ในความเป็นจริง เครื่องมือที่ใช้หา Risk Reward Ratio อาจใช้การคำนวณต่างกัน ในบางครั้ง Risk จะเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วย Reward หรือใช้ Reward เป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วย Risk

คำแนะนำส่งท้ายการลงทุนนั้นมีความเสี่ยง แน่นอนว่าคุณไม่มีทางรู้อนาคตได้ว่าสิ่งที่คุณคาดการณ์ไว้จะถูกต้องหรือไม่ สิ่งที่เราต้องทำทุกครั้งก่อนตัดสินใจเข้าซื้อในทรัพย์สินใดๆคือ “การวางแผน” และ Risk & Reward เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนได้ การวางแผนด้วย Risk Reward Ratio จะทำให้เราไม่ขาดทุนหนักเมื่อการคาดการณ์ผิดพลาด โดยอาศัยการพิจารณาจากสัดส่วนระหว่าง ความเสี่ยงกับ ผลตอบแทนที่ได้รับว่าคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งดีกว่าการเข้าซื้อทรัพย์สินโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้

อ้างอิงMeawbininvestor

Trading

บทความล่าสุด

โทเคนดิจิทัล

อัพเดทตลาด