แลกรางวัล

ประวัติ
thumbnail

1 KKUB

ใช้ 100 Points เพื่อแลก 1 KKUB
รับ 1 KKUB จาก 100 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 7327/10000
ต่อวัน 50
thumbnail

5 KKUB

ใช้ 500 Points เพื่อแลก 5 KKUB
รับ 5 KKUB จาก 500 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 4617/5000
ต่อวัน 10
thumbnail

Crypto Safe Lite

Bitkub Academy x Siam BC จัดกิจกรรม "สะสม 500 แต้ม แลก Crypto Safe Lite"
รับ Crypto Safe Lite จาก 500 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 5/5
ต่อวัน 5
thumbnail

10 KKUB

ใช้ 1,000 Points เพื่อแลก 10 KKUB
รับ 10 KKUB จาก 1000 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 996/1000
ต่อวัน 10
thumbnail

Crypto Safe pro

Bitkub Academy x Siam BC จัดกิจกรรม "สะสม 1,700 แต้ม แลก Crypto Safe pro"
รับ Crypto Safe pro จาก 1700 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 3/3
ต่อวัน 3
thumbnail

20 KKUB

ใช้ 2,000 Points เพื่อแลก 20 KKUB
รับ 20 KKUB จาก 2000 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 998/1000
ต่อวัน 10
thumbnail

Ledger Nano S Plus

Bitkub Academy x Siam BC จัดกิจกรรม "สะสม 3,000 แต้ม แลก Ledger Nano S Plus"
รับ Ledger Nano S Plus จาก 3000 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 1/1
ต่อวัน 1
thumbnail

Trezor One Black

Bitkub Academy x Siam BC จัดกิจกรรม "สะสม 3,400 แต้ม แลก Trezor One Black"
รับ Trezor One Black จาก 3400 star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2024
คงเหลือ 1/1
ต่อวัน 1