แลกรางวัล

ประวัติ
thumbnail

1 KKUB

ใช้ 100 Points เพื่อแลก 1 KKUB
รับ1 KKUB จาก100star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2023
คงเหลือ 87/100
ต่อวัน 5
thumbnail

5 KKUB

ใช้ 500 Points เพื่อแลก 5 KKUB
รับ5 KKUB จาก500star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2023
คงเหลือ 96/100
ต่อวัน 20
thumbnail

10 KKUB

ใช้ 1,000 Points เพื่อแลก 10 KKUB
รับ10 KKUB จาก1000star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2023
คงเหลือ 290/300
ต่อวัน 100
thumbnail

20 KKUB

ใช้ 2,000 Points เพื่อแลก 20 KKUB
รับ20 KKUB จาก2000star point
หมดอายุ 31 ธ.ค. 2023
คงเหลือ 500/500
ต่อวัน 100